[صفحه اصلی ]     [ English ]  
مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداد awt-yekta Journal of Police Medicine
:: صفحه اصلي :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
فصلنامه طب انتظامی::
برای نويسندگان::
آرشيو مجله و مقالات::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهيلات پايگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
درباره مرکز تحقيقات::
پست الكترونيك::
::
دانلود فرم های مرکز تحقيقات
دانلود فرم اوليه تحقيق
..
ويژه نامه ها
AWT IMAGE
AWT IMAGE
..
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
..
دريافت اطلاعات پايگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: راهنمای نگارش مقاله : راهنمای نويسندگان ::

راهنمای نگارش و ارسال مقالات برای نويسندگان

 اهداف و زمينه فعاليت مجله طب انتظامی با صاحب امتيازی بهداری کل ناجا دارای رتبه علمی‌- پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور، وابسته به معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اين مجله در 4 شماره در هر سال به صورت فصلنامه و به زبان فارسی همراه با چکيده انگليسی و با هدف ارتقای سطح دانش درزمينه طب انتظامی و ارائه دستاوردهای پژوهش به متخصصان، پژوهشگران و دانشجويان اين حوزه منتشر می‌شود. اين مجله آمادگی دارد تا مقالات علمی را در موضوعات زير پذيرش و منتشر نمايد:

 1- تروما و آسيب های طب انتظامی: حوادث ناشی از سلاح های سرد و گرم، آسيبهای شغلی، طب بالستيک

2- مديريت بحران: مديريت بحران شهری، طب بحران، کنترل همه گيری بحران

 3- روانشناسی انتظامی و اجتماعی: روانشناسی جرم و بزهکاری، روانشناسی اغتشاش و رفتار‌های خشونت آميز، روانشناسی گروههای اجتماعی، بهداشت روان کارکنان ناجا

4- جنبه های اخلاق پزشکی در طب انتظامی :اخلاق پزشکی در بهداشت و درمان کارکنان ناجا ،اخلاق پزشکی دربرخورد با متهمين ،اخلاق پزشکی و پژوهش

 5- بهداشت انتظامی وهمه گيری‌ها: بهداشت در شرايط خاص و بحران، توسعه شاخص‌های بهداشتی، آموزش بهداشت، بهداشت سربازخانه ها و مراکز پليس، بهداشت تحت نظرگاه ها، بررسی آنتروپومتری در طراحی پوتين، لباس و... .

6- مديريت و تعالی کيفيت بيمارستان ها و مراکز درمانی: تأثير سبک های مديريتی (رهبری بر عملکرد کارکنان)، ارزشيابی سازمان ها (ارگان ها، بيمارستان ها و دانشگاه ها)

 7- طب فوريت ها: امداد و انتقال، مديريت امداد و انتقال، طب پيش بيمارستانی

 8- تغذيه انتظامی: تغذيه و بهداشت آب، اقتصاد تغذيه

 9- طب ترافيک: غربالگری رانندگان، احراز سلامت رانندگان، عوارض جسمی و روانی ترافيک

10- پزشکی قانونی: تشخيص هويت، سم شناسی، مرگ شناسی، معافيت های پزشکی

11- اعتياد و سوء مصرف مواد: روشهای تشخيص سريع و فوق سريع پيشگيری از سوء مصرف مواد، اصول درمان

12- فناوری‌های مرتبط با طب انتظامی: مطالعات بنيادين دارويی و تجهيزاتی طب انتظامی، روش‌های تشخيصی و درمانی نوين مرتبط با حيطه‌های مختلف طب انتظامی، مهندسی نوين سازمان‌های بيمارستان‌های نظامی و صحرايی، فناوری زيستی (بيوتکنولوژی و نانوتکنولوژی) و بيوانفورماتيک

 شرايط پذيرش و دستورالعمل نگارش

• مجله طب انتظامی تنها مقالات پژوهشی اصيل، مقالات مروری، گزارش موردی و مقالات کوتاه مرتبط با اهداف مجله را به شرح زير پس از بررسی منتشر می نمايد.

 1- مقالات پژوهشی اصيل (Original Articles): مقالاتی که نتيجه يافته‌های تحقيقی نويسندگان باشد.

 2- مقالات مروری(Review Articles) : مقالاتی که شامل مروری بر تحقيقات و مقالات گذشته باشد و نويسندگان نيز حداقل 3 مقاله پژوهشی چاپ شده در آن زمينه داشته باشند.

3- گزارش موردی) (Case report: مقالاتی که در باره موردی خاص و دارای ارزش تحقيقاتی – آموزشی باشد.

4- مقاله کوتاه :(Short communication) می‌تواند از نوع مقالات پژوهشی، مروری ساختار يافته يا گزارش پيشرفت يک طرح تحقيقاتی (Ongoing research) به صورت گزارش يافته های جالب آن باشد. اجزای اين گونه مقالات بايستی مانند مقالات پژوهشی اصيل اما دارای حجم کمتر باشد و حداکثر در 2000 کلمه تهيه شود.

 • مقاله می بايست شامل: صفحه عنوان، چکيده، مقدمه، مواد و روش‌ها، يافته‌ها، بحث و نتيجه گيری، سپاسگزاری، منابع، چکيده به زبان انگليسی و ضمايم (جداول، نمودارها و تصاوير) ‌باشد.

 1- صفحه عنوان: بايستی شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی، رتبه و درجه علمی، رشته تحصيلی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور برای هر يک از نويسندگان و شماره تلفن، نمابر، نشانی و آدرس پست الکترونيک نويسنده مسؤول که مقصد مکاتبات و تماس خواهد بود، باشد. کليه موارد بايستی به زبان فارسی و انگليسی نوشته شوند.

 2- چکيده: اين بخش از مقاله بايستی دارای ساختار و شامل بخش‌های مجزای هدف، مواد و روش‌ها، يافته‌ها ونتيجه‌گيری ‌باشد که حداقل 200 و حداکثر 350 کلمه و دقيقاً بيانگر محتوی اصلی مقاله باشد و در پايان آن تعداد 3 تا 5 کليد واژه درج شود. چکيده انگليسی بايد دقيقاًً مطابق با چکيده فارسی و شامل بخش های مجزای Title، Purpose، Materials and Methods، Result، Conclusion و Keywords باشد.

1-2- برای انتخاب کليد واژه ها بايستی از واژه های Mesh فهرست شده در Index Medicus استفاده شود

(http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

 3- مقدمه: بايد دليل و هدف مطالعه را به طور خلاصه و با ذکر منابع بيان کند. اين بخش نبايد شامل يافته ها و نتيجه گيری باشد.

 4- مواد و روش ها: شرح دقيق مواد و روش‌های به کار گرفته شده به طوری که ديگران قادر به تکرار آن باشند. جامعه مورد بررسی و نحوه نمونه‌‌‌گيری (بيماران يا حيوانات آزمايشگاهی، و نيز گروه شاهد) به وضوح بيان شود و دلايل استفاده از آن‌ها بيان و محدوديت‌‌‌های آن‌ها ارزيابی شود. اگر دستگاهی استفاده شده، نام کارخانه و آدرس بايد در پرانتز ذکر شود. اگر روش مورد استفاده ثابت شده است منبع آن ذکر شود ولی اگر روش جديدی است، اطلاعات کافی ارايه شود به‏طوری که محققين ديگر قادر به اجرا کردن آن باشند. اگر دارويی استفاده شده، نام عمومی، دوز و طريقه مصرف آن بايد ذکر شود. برای بيماران، سن، جنس، همراه با ميانگين سن ± انحراف معيار بايد ذکر شود. بيان آزمون‌های آماری و برنامه‌های کامپيوتری ضروری است. . سن، جنسيت و ساير مشخصه‌‌‌های مهم مشخص شوند. گزارش کار‌‌‌آزمايی بالينی تصادفی شده بايد اطلاعاتی راجع به همه عناصر مهم تحقيق ارايه کند، از جمله پروتکل تحقيق (جمعيت تحقيق، اقدامات، نتايج و منطق تحليل آماری) تعيين نوع مداخلات (روش‌های تصادفی‌‌‌سازی، مخفی کردن گروه‌های درمانی مختلف) و روش کور کردن تحقيق (Blind کردن). مؤلفينی که مقالات مروری نظام مند ارايه می نمايند، بايد روش‌‌‌های يافتن، انتخاب، استخراج و ساخت داده‌‌‌ها را توضيح دهند. اين روش‌‌‌ها نيز بايد در خلاصه مقالات به شکل مختصر بيان شود.

 5- يافته ها: بايد در قالب متن، جدول و نمودار ارايه شود. محتوای جداول نبايد مجدداً در متن تکرار شود و به جای آن به شماره جدول ارجاع داده شود. تعداد جداول،‌ نمودارها و تصاوير متناسب با حجم مقاله (يک مورد به ازای هر 500 تا 700 کلمه) و با فرمت باشد. جداول بايد در صفحات جداگانه تايپ و به ترتيب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. جداول بايستی دارای عنوان در قسمت بالا باشد و در صورت نياز به توضيح، در زير جداول به صورت زيرنويس قيد شود. شکل‏ها بايد به فرمت TIF با رزولوشن dpi 300 يا PPI 300 و در صورت امکان با ميزان رنگ M 16 يا bit 24 باشد و نمودار‏ها حتي‏المقدور در نرم‏افزار Excel طراحی شود. نمودارها و تصاوير ارسالی بايد در صفحات جداگانه تهيه و شماره و عنوان در زير آنها قيد شود.

 6- بحث و نتيجه گيری: شامل بيان تفاوت ها و شباهت های نتايج به دست آمده با نتايج مطالعات مشابه باشد. جزئيات اطلاعات نبايد مجدداً در بحث تکرار شود. در اين زمينه بايد بر جنبه های جديد و مهم مطالعه و نتايج به دست آمده از آنها تأکيد شود.نتيجه گيری کلی، مشکلات و محدوديت های مطالعه و همچنين نقاط قوت آن ذکر شود.

 7- تشکر وقدردانی: بايد از تمامی افرادی که جزو نويسندگان نيستند و در زمينه علمی، نوشتاری و ... کمک کرده‌اند و همچنين از سازمان های تأمين کننده منابع مالی و امکانات مورد نياز، قدردانی به عمل آيد. 8- منابع: تمامی مقالات بايد دارای منابع مرتبط باشد و نويسندگان می‌بايست درستی آن‌ها را تأييد نمايند.کليه منابع بايستی به زبان انگليسی و به راحتی قابل بازيابی در نمايه‌های معتبر باشند. در پايان مقالات فارسی کافی است از عبارت (Persian) استفاده فرماييد. منابع در متن مقاله داخل کروشه شماره‌گذاری و در انتهای مقاله به ترتيب ورود به متن، براساس دستورالعمل ونکور و به صورت زير نوشته شود:

 مقالات: نام خانوادگی و ابتدای نام نويسندگان تا 6 نفر و سپس به کار بردن et al.. عنوان مقاله. نام اختصاری مجله و سال انتشار؛ شماره مجله: شماره صفحات با حذف ارقام تکراری. 1. Brenda H, Trish M, Jaya P. Burnout and job satisfaction: A mainstream mental health service. Int J Ment Health Nurs 2006; 12: 39-47. کتاب: نام خانوادگی و ابتدای نام نويسندگان تا 6 نفر و سپس به کار بردن et al.. عنوان کتاب. شماره چاپ، شهر محل چاپ ، ناشر، سال انتشار، شماره صفحات با حذف ارقام تکراری در صورتی که تعدادی از صفحات مورد نظر باشد. 2. Mirkalami SM. Educational leadership. 6th ed. Tehran. Yastaroon Publication 2000. (Persian) فصلی از کتاب: نام خانوادگی و ابتدای نام نويسندگان تا 6 نفر و سپس به کار بردن et al. عنوان فصل. عنوان کتاب. نام نام خانوادگی و ابتدای نام نويسندگان کتاب. شماره چاپ، شهر محل چاپ ، ناشر، سال انتشار، شماره صفحات با حذف ارقام تکراری. 3. Hassid WZ, Abrahams S. Chemical procedure for analysis of polysaccharides. In: Methods in enzymology. Edited by Colowick SP, Kaplan NO. 2nd ed. New York, Academy press CO, 1966, 34-7.

 نحوه ارسال مقالات

از نويسندگان محترم تقاضا می شود فايل مقاله خود را که به صورت فايل MS-Word نسخه ۲۰۰۷ و با حاشيه 5/1 سانتيمتر در هر طرف و رعايت دو فاصله ميان سطور، با قلم لوتوس نازک 12 (در چکيده انگليسی با قلم تايمز 11) با شماره صفحه در وسط و پايين هر صفحه و با شرايط فوق تهيه شده است، از طريق سيستم "ارسال و داوری آنلاين مقالات" به آدرس WWW.Teb.police.ir ارسال نمايند.

 اصول کلی

 • نويسندگان می بايست از کلمات اختصاری و نشان‌های استاندارد استفاده نمايند. از کاربرد اختصارات در عنوان و چکيده خودداری شود. اصطلاح کامل مربوط به هر يک از اختصارات به همراه معادل‏های دقيق و رسای آن‏ها در زبان فارسی، بايد در اولين مرتبه به‏کارگيری آن‏ها در متن بيان شود (به جز واحدهای استاندارد اندازه‏گيری). تا حد امکان بايد معادل فارسی دقيق، واضح و رايج اصطلاحات استفاده شود.

• نويسندگان بايستی تعهد کنند که مقاله همزمان به ساير مجلات ارسال نشود و تا قبل از دريافت پاسخ نهايی نيز اقدام به ارسال آن ننمايند.

 • چاپ هرگونه نوشته‌ای در مجله منوط به رعايت معيارهای اخلاقی است. ملاحظات اخلاقی بايد در قسمت مواد و روش‌ها آورده شود.

 • رضايت آگاهانه در مقالاتی که روی سوژه انسانی کار شده الزامی است. گمنام ماندن بيمار و حفظ اسرار پزشکی بايد در مقاله مورد توجه باشد. حتی‌المقدور در عکس‌ها روی چشم بيمار پوشانده شود و هرگونه نشانه‌ای که بتوان آن بيمار را شناخت، حذف شود. ارسال مجوز کميته اخلاق پزشکی (سوژه انسانی و حيوانات آزمايشگاهی) به همراه مقاله و شماره ثبت پژوهش در سايت IRCT برای مقالات کارآزمايی بالينی ضروری است.

• نويسندگان بايد منابع مالی تأمين‌کننده بودجه تحقيق و همچنين ذينفعان مالی نظير تأمين کنندگان منابع و بودجه‌ها، مشارکت کنندگان يا سازمانی که ممکن است از طريق انتشار مقاله مورد نظر سود برده يا متضرر شود را را به‌وضوح مشخص نمايند.

 • مجله طب انتظامی با حمايت‏های مادی و معنوی بهداری کل ناجا به چاپ می-رسد و هزينه چاپ مقاله در مجله رايگان است.

 • چاپ مقاله‌ای که قبلاً در همايش‌ها به صورت سخنرانی يا پوستر ارايه يا در کتابچه خلاصه مقالات منتشر شده، بلامانع است.

• تمامی مقالات محرمانه بوده و توسط افرادی در همان رشته (حداقل 3 داور) که توسط شورای نويسندگان مجله انتخاب می‌شوند، بررسی شده و نويسنده مسئوول در سريع‌ترين زمان ممکن از رد، قبول يا اصلاحات مورد نياز در مورد مقاله خود مطلع می‌شود و پس از انجام اصلاحات، در صورت‌ پذيرش پس از تأييد نهايی نويسنده مسئول به چاپ خواهد رسيد.

• برای جلوگيری از هرگونه اشتباه، نسخه نهايی الکترونيکی قبل از چاپ به نويسنده مسئول برای تأييد نهايی ارسال می شود. تصحيحات بايد به طور شفاف و بلافاصله به دفتر مجله برگردانده شود.

• مجله حق هر گونه اصلاح در ساختار و ويراستاری مقالات دريافتی را برای خود محفوظ نگه می‌دارد و در انجام اصلاحات با تأييد نويسنده آزاد است.

 • مسئوليت محتوای مقاله و دفاع از آن بر عهده نويسنده يا نويسندگان است. ضمناً اسامی نويسندگان مقاله (اولويت قرارگرفتن يا هر گونه تغيير تا پايان مراحل بررسی مقاله) صرفاً با امضای نويسنده مسؤول امکانپذير است.

• کليه مقالات چاپ شده در مجله طب انتظامی دارای حق چاپ بين‌المللی هستند. اين مجله فقط به منظور استفاده شخصی غير تجاری بوده و امکان کپی‌برداری، پخش و چاپ مقالات اين مجله بدون اجازه کتبی از مقامات مسؤول وجود ندارد.

 • پس از چاپ مقاله، يک نسخه از مجله به هريک از نويسندگان اهدا خواهد شد.

نشانی: تهران، خيابان بهار شمالی، بيمارستان امام سجاد (ع) ناجا، دفتر تحقيقات کاربردی بهداری کل ناجا، دفتر فصل‌نامه طب انتظامی تلفن: 71945398-021 دورنگار: 77536993-021 Web Address: WWW.Teb.police.ir E-mail: teb

دفعات مشاهده: 6057 بار   |   دفعات چاپ: 738 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 117 بار   |   0 نظر
::
مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداد Journal of Police Medicine
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.165 seconds with 780 queries by AWT YEKTAWEB 2671